DOTAZNÍK NA CHOCHP

 

 

• Ste pravidelným fajčiarom?

• Máte aspoň 40 rokov?

• Zadýchavate sa viac ako rovesníci?

• Kašlete a vykašliavate hlieny pravidelne alebo aspoň 3 mesiace v roku?

 

Ak ste aspoň na  2 z týchto 4 otázok odpovedali ÁNO, mali by ste byť odoslaný Vašim všeobecným lekárom na odborné spirometrické vyšetrenie pľúc k pneumológovi

CAT TEST (TEST VYHODNOTENIA CHOCHP) 
DOTAZNÍK NA ASTMU

 

 

• Mávate prechodne alebo trvalo pocit nedostatku vzduchu?        1 bod
• Trpíte na chronický alebo často sa opakujúci kašeľ trvajúci
   aspoň mesiac?                                                                                      1 bod 
• Budia Vás takéto ťažkosti zo spánku?                                               2 body
• Vyvoláva Vám takéto ťažkosti námaha?                                           1 bod
• Vyvolávajú Vám taketo ťažkosti silné vône (parfém?)                    2 body
• Mávate takéto ťažkosti sezónne (pri kvitnutí určitých rastlín?)    2 body 

• Vyvolávajú Vám takéto ťažkosti zmeny počasia?                            1 bod
• Mávate piskoty na hrudníku?                                                            
1 bod

1 - 4 body - možná astma
5 - 11 bodov - pravdepodobná astma


Pri výskyte ktoréhokoľvek zo symptómov mali by ste byť odoslaný Vašim všeobecným lekárom
na odborné vyšetrenie k pneumológovi