COVID.JPG
masks.JPG
KLINICKÉ PRÍZNAKY INFEKCIE COVID-19 SPÔSOBENEJ KORONAVÍRUSOM

1. Ľahká forma.

Klinické príznaky sú mierne, RTG hrudníka je negatívne, bez známok zápalu pľúc.
Klinické prejavy ochorenia môžu zahŕňať bolesti hlavy, bolesti hrdla, bolesti svalov, únava, tráviace ťažkosti (hnačka, napínanie na vracanie), náhla strata čuchu (obvykle bez prejavov nádchy), náhla strata chuti, zápal spojiviek, ucha, časť pacientov nemusí mať žiadne klinické príznaky ochorenia.
Ľahkú formu ochorenia je obvykle možné zvládnuť v domácom prostredí, po telefonickej konzultácii s ošetrujúcim lekárom.
 

2. Typická forma

Horúčka, zvýšená únava, bolesť hrdla, príznaky infekcie dýchacích ciest, suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie, RTG nález zápalu pľúc
 

3. Ťažká forma - dospelí pacienti

Sťažené, zrýchlené dýchanie, rýchlo sa zhoršujúci zápal pľúc, produktívny kašeľ s vykašliavaním hlienov, s možným vykašliavaním krvi, nedostatočné zásobenie organizmu kyslíkom.


VÁŽENÍ PACIENTI,


pri podozrení na možný výskyt ľahkých foriem infekcie COVID-19, dodržujte prosím nasledovné rady (ak nemáte kontakt s infikovaným, cestovateľskú anamnézu):

 • kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára telefonicky, predpis liekov e-receptom

 • zostaňte v karanténe v domácom prostredí do vyliečenia

 • chráňte svoju rodinu pred možnou infekciou – dodržiavajte hygienické opatrenia, podľa možnosti sa izolujte v domácom prostredí, používajte vlastný tanier a príbor, hygienické potreby, noste v prítomnosti členov domácnosti rúško, často si umývajte ruky mydlom a vodou

 • užívajte doporučené lieky, teplotu treba znižovať liekmi len ak je nad 38 st.C, zvýšte príjem tekutín

 • každé 2-3 dni kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára telefonicky a prekonzultujte zmenu svojho zdravotného stavu, v prípade akútneho Vášho stavu kontaktujte svojho lekára, resp. číslo 155

 • na presun domov nepoužívajte prostriedky hromadnej dopravy ani taxík

 • pacient sa považuje za infekčného ešte 14 dní po odznení klinických príznakov ochorenia, preto sa odporúča ešte 14 dňová izolácia v domácom prostredí.
   

OPATRENIA V AMBULANCII
 

 • Pacienti s pozitívnym PCR testom môžu byť v našej ambulancii ošetrení po objednaní sa a až po skončení povinnej izolácie, ktorú pacientovi stanoví hygienik, alebo ošetrujúci lekár. Musia sa nahlásiť vopred mailom alebo telefonicky.

 • Pacienti, ktorí prichádzajú na vyšetrenie a majú respirátor s výdychovým ventilom, musia ho mať prekrytý rúškom. Pacienti s horúčnatým stavom budú konzultovaní telefonicky.

 • Prosíme pacientov minimalizovať počet sprievodných osôb v čakárni.

 • Všetci pacienti musia mať zabezpečené riadne prekrytie dýchacích ciest horných aj dolných (NOSA AJ ÚST !!!). Chránite tak seba aj personál našej ambulancie. Ochranné pomôcky máme počas vyšetrení aj my, v kontinuálnej prevádzke sú aj germicídne žiariče v čakárni a priestoroch ambulancie, ktoré aktívne sterilizujú vzduch. Vykonávame aj pravidelnú dezinfekciu priestorov ambulancie a čakárne

  Zdroj: FDA; MUDr. Helena Horváthová, MUDr. Katarína Dostálová

ČO JE TO CHOCHP ?

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie, u ktorého je charakteristické zhoršenie prúdenia vzduchu dýchacími cestami. Hlavná príčina ochorenia je dlhodobá inhalácia cudzorodých častíc alebo plynov, najčastejšie cigaretového dymu.

 

Dlhotrvajúci nepriaznivý vplyv chronického zápalu dýchacích ciest vedie
k ich deformácii a zúženiu - obštrukcii. Zúženie dýchacích ciest je nevratné a pomaly sa zhoršuje. Okrem toho sa v dôsledku uvedeného zápalu narúša štruktúra okolitých pľúcnych mechúrikov, ktoré potom v nedostatočnej miere okysličujú krv.

 

 Výsledkom je prehlbujúci sa pocit nedostatku vzduchu, často sprevádzaný kašľom v dôsledku nadmernej tvorby hlienu. V poslednej fáze ochorenia sú pacienti odkázaní na kyslíkový prístroj a zomierajú na udusenie

CHOCHP A JEJ NÁSLEDKY

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je civilizačné ochorenie, na ktoré
zomiera ročne na celom svete asi 3 milióny ľudí.

-  CHOCHP je celosvetovým zdravotným problémom

-  CHOCHP je 4. najčastejšou príčinou smrti spomedzi chorôb v celosvetovom meradle
  so stúpajúcou tendenciou, WHO predpovedá, že v roku 2020 sa choroba dostane
  v tomto rebríčku na 3. miesto
-  podľa WHO na CHOCHP trpí 1 % populácie
-  na CHOCHP ochorie 15 - 20 % fajčiarov

-  na Slovensku trpí chorobou približne 8 - 16 % ľudí vo veku nad 40 rokov

CHOCHP NIE JE ASTMA!

 

Mierna alebo stredne závažná CHOCHP môže byť nesprávne diagnostikovaná ako astma a podľa toho liečená.

Ľudia, ktorí majú CHOCHP, sa odlišujú od ľudí s astmou. Aj keď u niektorých astmatikov sa neskôr rozvíja CHOCHP, väčšina z nich má alergiu na niektorú látku z okolia, napríklad na mačky alebo prach

ČO JE TO ASTMA ?

 

Astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, pri ktorom vstupujú
do hry početné bunky organizmu a chemické látky zápalu.
Ochorenie je charakterizované epizódami kašľu, piskotov na prieduškách, tiesne na hrudníku, či dýchavice.

Tieto epizódy sú spojené s vysokou dráždivosťou dýchacích ciest a zúžením dýchacích ciest, čo bráni správnej a účinnej ventilácii. Tento stav môže ustúpiť spontánne alebo po podaní liekov. Výsledkom zápalu je zúženie dýchacích ciest, ktoré je spočiatku vratné, neskôr trvalé, ale hlavne je spojené  s trvalou prestavbou  tkaniva v dýchacích cestách. Tieto poznatky preto vedú k neustálemu pripomínaniu dlhodobej a účinnej preventívnej protizápalovej liečby, aj keď pacient zdanlivo je bez príznakov.


Hlavnou abnormalitou pri astme je bronchiálna hyperreaktivita , čiže vysoká
schopnosť reakcie priedušiek na bežné podnety  a následne  ich zúženie
na provokujúce podnety.

 

ipf_1.JPG
ČO JE TO IDIOPATICKÁ PĽÚCNA FIBRÓZA ?

 

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) patrí medzi tzv. zriedkavé ochorenia a celo-svetovo ňou trpí asi 5 miliónov ľudí. Je to progresívne a vysiľujúce pľúcne ochorenie, ktoré môže mať rôznorodý priebeh a nedá sa predvídať.
 

Slovo „idiopatická“ znamená, že nepoznáme presnú príčinu ochorenia, termín „pľúcna fibróza“ označuje proces, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne, alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Pacienti majú často zlú prognózu a práve oslabené pľúcne funkcie môžu spôsobiť úmrtie až u 3 zo 4 z nich.
 

Podľa definície je IPF „chronické progresívne ochorenie bez známej príčiny, vyskytuje sa najmä u starších dospelých, obmedzuje sa na pľúca a spôsobuje zjazvenie ich tkaniva“.
 

Ako samostatné ochorenie definujeme idiopatickú pľúcnu fibrózu až od roku 2008. Existuje viac ako 150 rôznych ochorení, ktoré spôsobujú zjazvenie pľúcneho tkaniva – fibrózu. U väčšiny poznáme príčinu, prečo k zjazveniu dochádza (napr. pri azbestóze je za poškodenie pľúc zodpovedné vdychovanie azbestu). IPF je však iná – nepoznáme dôvod, doteraz sa nepodarilo zistiť príčinu. Napriek tomu medicína pokročila a pacienti dnes majú lepšie vyhliadky, ako v minulosti