top of page
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PĽÚCNYCH OCHORENÍ
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

- CHOCHP - chronická obštrukčná choroba pľúc

- astma bronchiale

- chronický a akútny kašeľ

- zápalové ochorenia dolných aj horných dýchacích ciest, zápal pľúc

- ponámahová aj pokojová dýchavica

- sarkoidóza

- vyhľadávanie pacientov s pľúcnou hypertenziou

- vyšetrovanie krvných plynov

- podozrenie na zhubné i nezhubné ochorenia pľúc

- podozrenie na pľúcnu hypertenziu (cor pulmonale)

- pacienti vyžadujúci dlhodobú domácu oxygenoterapiu

- pacienti pred plánovanou biologickou liečbou (indikovanú reumatológom,
   gastroenterológom a pod. )

- podozrenie na TBC ochorenia

- podozrenie na ochorenia pohrudnice

- choroby pľúcneho obehového systému (pľúcna embolizácia)

- bronchiektázie

- diagnostikujeme príčiny chrápania a pomáhame pri liečení

- zaprášenie pľúc

 

Naša ambulancia je  vybavená prístrojmi, ktoré spĺňajú ERS/ATS kritéria:

–  difúziou,
–  spirometrom,
–  pulzným oximetrom,

pomocou ktorých diagnostikujeme, sledujeme
a liečime pľúcne ochorenia.

Naše zariadenia sú certifikované, pravidelne servisované a kalibrované, čo zaručuje lekárovi presné a neskreslené informácie o ochorení pacienta.

SPIROMETRIA
SPIROMETRIA

Indikácia spirometrie:

 

• Odhaliť prítomnosť alebo neprítomnosť funkčnej poruchy pľúc

• Kvantifikovať stupeň poškodenia pľúcnych funkcií a sledovať ich zmeny v čase

• Monitorovať efekt liečby

• Monitorovať vplyvy prostredia alebo pracovnej expozície na pľúcne funkcie

 

 

Kontraindikácia spirometrie:

 

• Nedávny infarkt myokardu (IM) v období kratšom ako 1 mesiac pred vyšetrením

• Prekonaná cievna mozgová príhoda (CMP) (porážka) v období kratšom ako
   3 mesiace pred vyšetrením

• Pneumotorax

• Známa hrudná, brušná alebo mozgová cievna aneuryzma

• Hemoptoe (vykašliavanie krvi z pľúc), pri drobných hemoptýzach je potrebné   
   zvážiť prínos vyšetrenia

• Neschopnosť vykonať vyšetrenie správne – hlavne v nasledujúcich prípadoch 
   (bolesť hrudníka alebo brucha akejkoľvek príčiny; bolesti v oblasti úst a tváre 
    vyvolané umiestnením náustka; močová inkontinencia; demencia alebo
    zmätenosť)

 

Indikácia spirometrie:

 

• Odhaliť prítomnosť alebo neprítomnosť funkčnej poruchy pľúc

• Kvantifikovať stupeň poškodenia pľúcnych funkcií a sledovať ich zmeny v čase

• Monitorovať efekt liečby

• Monitorovať vplyvy prostredia alebo pracovnej expozície na pľúcne funkcie

 

 

Kontraindikácia spirometrie:

 

• Nedávny infarkt myokardu (IM) v období kratšom ako 1 mesiac pred vyšetrením

• Prekonaná cievna mozgová príhoda (CMP) (porážka) v období kratšom ako
   3 mesiace pred vyšetrením

• Pneumotorax

• Známa hrudná, brušná alebo mozgová cievna aneuryzma

• Hemoptoe (vykašliavanie krvi z pľúc), pri drobných hemoptýzach je potrebné   
   zvážiť prínos vyšetrenia

• Neschopnosť vykonať vyšetrenie správne – hlavne v nasledujúcich prípadoch 
   (bolesť hrudníka alebo brucha akejkoľvek príčiny; bolesti v oblasti úst a tváre 
    vyvolané umiestnením náustka; močová inkontinencia; demencia alebo
    zmätenosť)

 

Príprava na vyšetrenie:

 

• aspoň 30 minút pred vyšetrením má byť  
   pacient v pokoji (bez fyzickej záťaže)

 

• 2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť 
   kávu alebo kofeínové nápoje

 

•  Pacient si nemá obliecť tesné oblečenie 
   sťahujúce krk, hrudník alebo brucho

 

• Pacient nemá jesť objemné alebo ťažké jedlá
  aspoň 2 hodiny pred vyšetrením

 

• Pri vyšetrení sa lekár informuje o hodine 
  poslednej dávky inhalačného lieku, ktorý 
  pacient užíva pravidelne. Pacient by mal
  informovať aj o ostatných užívaných liekoch

 

Príprava na vyšetrenie:

 

• aspoň 30 minút pred vyšetrením má byť  
   pacient v pokoji (bez fyzickej záťaže)

 

• 2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť 
   kávu alebo kofeínové nápoje

 

•  Pacient si nemá obliecť tesné oblečenie 
   sťahujúce krk, hrudník alebo brucho

 

• Pacient nemá jesť objemné alebo ťažké jedlá
  aspoň 2 hodiny pred vyšetrením

 

• Pri vyšetrení sa lekár informuje o hodine 
  poslednej dávky inhalačného lieku, ktorý 
  pacient užíva pravidelne. Pacient by mal
  informovať aj o ostatných užívaných liekoch

 

MERANIE DIFÚZNEJ KAPACITY PĽÚC PRE CO (DLCO)

Indikácia DLCO:

 

Diffustik je prístroj na meranie transferfaktoru ( t.j. difúznej kapacity pľúc). Slúži k meranie rýchlosti výmeny plynov z alveolárneho vzduchu do krvi a späť cez alveolokapilárnu membránu. Pomáha pri diagnostike pľúcnych ochorení v oblasti intesticiálneho priestoru pľúc a pri monitorovaní účinnosti liečby.

 

 

Kontraindikácia DLCO:

 

Vyšetrenie nemôžete absolvovať:


• ak ste prekonali infarkt alebo mozgovú príhodu pred menej ako 3 mesiacmi,
• ak máte známu aneuryzmu ( výduť cievy),
• ak máte, alebo ste mali 6 týždňov dozadu akútnu infekciu horných ciest     
  dýchacích alebo užívali antibiotiká,
• ak máte epilepsiu so záchvatmi ( aj občasnými) napriek liečbe,
• ak ste po operácii brucha a oka v období kratšom ako 3 týždne

 

Príprava na vyšetrenie:

 

• aspoň 30 minút pred vyšetrením má byť  
   pacient v pokoji (bez fyzickej záťaže)

 

• 2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť 
   alkohol, kávu alebo kofeínové nápoje

 

•  Pacient si nemá obliecť tesné oblečenie 
   sťahujúce krk, hrudník alebo brucho

 

• Pacient nemá jesť objemné alebo ťažké jedlá
  aspoň 2 hodiny pred vyšetrením

 

• Pri vyšetrení sa lekár informuje o hodine 
  poslednej dávky inhalačného lieku, ktorý 
  pacient užíva pravidelne. Pacient by mal
  informovať aj o ostatných užívaných liekoch

 

DLCO.JPG
bottom of page