1/2

Vitajte

 

Sme špecializované neštátne zdravotnícke zariadenie zamerané na liečbu ochorení dýchacieho ústrojenstva. Naše zariadenie poskytuje služby pacientom od roku 2004. Našu ambulanciu vedie MUDr. Jozef Komada.

Ambulantné hodiny

           7:00 - 13:30            14:00-15:30

 

PON   Ordinácia         Administratíva

UTO   Ordinácia         Administratíva
STR        DDOT            Administratíva
ŠTV     Ordinácia         Administratíva
PIA     Ordinácia         Administratíva

 

Obed:  13:30-14:00

Aktuality
exclamation_mark.JPG
DOVOLENKA

Od 22.11.2021 do 22.11.2021 čerpáme dovolenku. Zastupuje nás MUDr. Pavel Oravec, Hviezdoslavova 27, Kežmarok.
Kliknite na bližšie info.

busy_phone.JPG


V stredu sú prijímaní len pozvaní pacienti na DDOT – kyslíkovej liečbe.

Ošetríme len neodkladné stavy.

OZNAMY
 

Vzhľadom na preťaženie telefónnej linky a to, že nie je popri ordinovaní technicky možné dvíhať všetky hovory, Vás prosíme, aby ste ako prednostnú formu komunikácie volili v tomto období email.


Ďakujeme za pochopenie

Naše služby

·      Diagnostika a liečba pľúcnych ochorení

·     Preventívne pneumologické prehliadky

·     Pulzná oxymetria - diagnostika spánkového apnoe

·     ​Edukácia pacientov
 

·     Komplexné zhodnotenie funkčnej zdatnosti 
      dýchacieho ústrojenstva

stethoscope.JPG
Cvičenia na správne dýchanie

·    Nácvik správneho držania tela
 

·    Cvičenie na obnovu správneho dychového vzoru
 

·    Cvičenia na posilnenie nádychových a výdychových svalov

Kliknite na podrobnosti


V spolupráci s PhDr. Danielou Kadlecovou a spoločnosťou Chiesi 

Koronavírus COVID-19

Vážené pacientky a pacienti,

    oznamujeme Vám, že naša ambulancia bude od 07.02.2022 na neurčitý čas
    z dôvodu práceneschopnosti (PN) MUDr. Jozefa Komadu, zatvorená.

  V prípade
NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI !!!,
sa obráťte na Centrálny príjem Nemocnice Poprad,
prípadne na pneumologickú ambulanciu MUDr. Kavkovej (ADUS).

Ak ste u nás dispenzarizovaný a potrebujete predpísať lieky, napíšte nám prosím email na adresu info@pneumoftizeo.sk alebo zavolajte na 0907 664 930,
MUDr. Komada napíše poverenie pre Vášho VLD a Váš VLD na základe poverenia
od MUDr. Komadu Vám predpíše lieky.

Zároveň Vám chceme dať do pozornosti našu webovú stránku www.plucnylekar.sk , kde budeme aktualizovať údaje ohľadom PN MUDr. Komadu.

  Ďakujeme za pochopenie.

Aktualizácia:

 

Ministerstvo zdravotníctva vydalo rozhodnutie k predpisovaniu liekov.
Toto rozhodnutie je už v platnosti a bude platné do skončenia mimoriadnej situácie.


Čo sa zmenilo oproti novele účinnej od 1.1.2022?

Všeobecný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu len na základe odporúčania odborného lekára,
ktoré vydal pred 1. januárom 2022.


Doba takéhoto poverenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov
 

(to znamená, že všetkým našim dispenzarizovaním pacientom môžu počas trvania
PN MUDr. Komadu, predpisovať lieky, ktoré dlhodobo užívajú ich všeobecní lekári)
.


Link Rozhodnutia MZ SR z 15.02.2022

IPF.JPG